Wat is een PIR bewegingsdetector?

Op zoek naar het beste alarmsysteem voor een huis? Dan zijn PIR bewegingsdetectoren het overwegen waard. De PIR bewegingsdetectoren zijn zeer geschikt om woningen en andere ruimtes te beveiligen omdat ze bewegingen van allerlei objecten nauwkeurig waarnemen. Hoe werken de PIR bewegingsdetectoren? Voor wat worden de sensoren ingezet en wat is de praktische waarde van beveiliging met PIR bewegingsdetectoren? In onderstaand artikel worden deze en andere vragen beantwoordt. Er wordt gedetailleerd uitgelegd wat PIR betekent, wat de technische werking is en hoe ze in het dagelijks leven ingezet worden.

Hoe werkt een PIR bewegingsdetector?

Passive Infra Red (PIR)

De afkorting PIR staat voor Passive Infra Red. Passief is in de naam verwerkt om aan te duiden dat het gaat om sensoren die in principe geen extra middelen inzetten om bewegingen te detecteren. PIR bewegingsdetectoren zenden zélf niks uit om objecten in kaart te brengen. De apparaten detecteren alleen de infrarode straling die de objecten zelf afgeven.

Technische werking

Bewegingsdetectors hebben een bepaald detectiegebied. Eenvoudig gezegd is dat het gebied wat het apparaat kan ‘zien’. De detectoren kunnen verschillen en veranderingen van infrarode straling in een gebied waarnemen. Bewegingsdetectors delen het gebied op in verschillende zones. Wanneer een object, dat is waargenomen door de detector, zich verplaatst en in een andere zone terecht komt, wordt door de detector een signaal afgegeven. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld bewegingen van mensen door het apparaat nauwkeurig gesignaleerd worden. Ook andere objecten worden waargenomen. Praktisch alle objecten met een temperatuur boven 0° Celsius zenden infrarode straling uit. Dat is met het menselijke oog niet waar te nemen, maar de PIR sensoren detecteren de infrarode straling wel. De PIR bewegingsdetectoren merken de infrarode straling op, zolang de objecten zich binnen het detectiegebied bevinden.

Waar wordt een PIR bewegingsdetector voor gebruikt?

Beveiliging en alarmsysteem

PIR bewegingsdetectoren worden dikwijls ingezet voor beveiliging van een ruimte. De detectoren worden bijvoorbeeld aangebracht in een woning om bewegingen te signaleren wanneer er geen menselijke bewaking is. Zo is het mogelijk dat een huis voorzien is van sensoren om ongewenste bezoekers ’s nachts te weren en te detecteren. De bewegingsdetectoren maken dan melding van de beweging van objecten in een bepaalde ruimte. Hierdoor zijn de PIR bewegingsdetectoren bij uitstek geschikt om een ruimte te beveiligen. De elektronische signalen die worden afgegeven wanneer een beweging gedetecteerd wordt kan ingezet worden om het alarm te activeren. Hierdoor fungeren de sensoren als een goedwerkend alarmsysteem. Beveiliging is echter niet de enige functie waarvoor de PIR bewegingsdetectoren ingezet worden.

Andere toepassingen van de elektronische signalen

Doen de PIR bewegingsdetectoren dienst als beveiliging van een ruimte? Dan worden de elektronische signalen ingezet om het alarm te laten klinken. Er zijn naast beveiliging ook tal van andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het activeren van de verlichting wanneer iemand een bepaalde ruimte betreedt of het open laten gaan van deuren als iemand ervoor staat. Het eerstgenoemde zou gerealiseerd kunnen worden vanwege het duurzaamheidsaspect dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, een ruimte waar niemand aanwezig is, hoeft niet verlicht te worden. De ruimte wordt vele malen efficiënter verlicht wanneer de lampen alleen geactiveerd worden wanneer er daadwerkelijk iemand in een ruimte aanwezig is. Het gevolg: duurzaam gebruik van verlichting en een forse besparing op de energierekening! Dat geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven.

Het beste alarmsysteem voor een huis

PIR bewegingsdetectoren zijn zeer geschikt als beveiliging van een woning. De eigenschappen zijn in bovenstaande tekst kort toegelicht. De Passive Infra Red sensoren merken alle bewegingen op van objecten die warmer zijn dan nul graden Celsius. Normaal gesproken zijn er in een woning geen objecten te vinden waarvan de temperatuur onder nul graden Celsius is. Bij installatie van de sensoren in een woning is het mogelijk om als gevolg van bewegingen van mensen of dieren het alarmsysteem te activeren. Bewegingen van inbrekers of andere ongewenste bezoekers worden door PIR bewegingsdetectoren zeer precies opgemerkt. De elektronische signalen die het alarmsysteem activeren brengen de juiste persoon op de hoogte van de bewegingen waarna er passende actie kan worden ondernomen. Dat maken PIR bewegingsdetectoren een van de beste opties om een huis te beveiligen. Met goede PIR bewegingsdetectoren is een ruimte zeer goed beveiligd en wordt de kans op een onopgemerkte inbraak aanzienlijk gereduceerd!