Nieuwe NEN 2555 norm voor rooksensoren

Er is een nieuwe norm opgesteld in Nederland betreffende rooksensoren, de NEN 2555 norm. Deze nieuwe norm vervangt de oude NEN 2555-1 uit 1996 en is vanaf 1 januari 2022 verplicht voor alle rookmelders die geïnstalleerd worden in Nederland.

Wat is er nieuw?

De NEN 2555 norm stelt hogere eisen aan de rookmelders die geïnstalleerd worden in Nederland. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  1. Gevoeligheid: De nieuwe norm vereist een hogere gevoeligheid van de rookmelders, wat betekent dat ze sneller rook moeten detecteren. Dit is belangrijk omdat snelle detectie van rook kan helpen bij het voorkomen van branden en het minimaliseren van schade.
  2. Locatie: De norm bepaalt ook de locatie van de rookmelders. Ze moeten op strategische plaatsen worden geïnstalleerd, zoals in gangen, trappenhuizen en slaapkamers. Dit helpt bij het snel detecteren van rook en het waarschuwen van bewoners in geval van brand.
  3. Batterijlevensduur: De NEN 2555 norm vereist ook een langere levensduur van de batterijen in de rookmelders. Dit betekent dat ze minder vaak vervangen hoeven te worden en dus langer meegaan.
  4. Koppelbaarheid: Een andere belangrijke wijziging is de koppelbaarheid van de rookmelders. De nieuwe norm vereist dat rookmelders onderling met elkaar verbonden zijn, zodat ze allemaal afgaan als er één rookmelder rook detecteert. Dit is belangrijk omdat het waarschuwt voor brand in het hele huis en de evacuatie van bewoners vergemakkelijkt.
  5. Onderhoud: Tot slot vereist de nieuwe norm ook dat rookmelders regelmatig worden onderhouden. Dit betekent dat ze minstens één keer per jaar getest moeten worden om te controleren of ze nog steeds goed werken.
    De norm is in februari 2023 nog verder aangescherpt. Aanpassingen zijn vooral gericht op de koppelbaarheid van de rookmelders en zijn er aanvullingen gedaan voor alarmering aan doven en slechthorenden.

Voor nieuwbouw blijft belangrijk: De sensoren zijn aangesloten op een 230 volt voeding met back up batterij. De sensoren zijn met elkaar gekoppeld en hangen op alle verdiepingen. Voor bestaande bouw is de koppelbaarheid niet verplicht, maar is zeer aan te bevelen. De sensor dient een lange batterijduur te hebben, zodat niet ieder jaar 1 of meerdere malen de batterijen vervangen hoeven te worden. Iets dat voorkomt dat de rookmelders niet meer werken door een lege batterij.

Waarom is de NEN 2555 norm belangrijk?

De NEN 2555 norm is belangrijk omdat het de veiligheid van bewoners vergroot. Rookmelders zijn een cruciaal onderdeel van brandpreventie en kunnen levens redden in geval van brand. Door hogere eisen te stellen aan rookmelders, kunnen ze sneller rook detecteren en bewoners sneller waarschuwen in geval van brand. Ook de locatie van de rookmelders is van groot belang, omdat dit ervoor zorgt dat rook snel gedetecteerd kan worden en bewoners tijdig gealarmeerd worden.

Door de koppelbaarheid van de rookmelders worden bewoners niet alleen gewaarschuwd voor brand op één locatie, maar in het hele huis. Dit vergroot de kans op een veilige evacuatie en minimaliseert schade aan eigendommen.

Tot slot zorgt het regelmatig onderhouden van de rookmelders ervoor dat ze goed blijven werken.