Wat is een CO Melder?

Een koolstofmonoxidemelder is een alarmsysteem en detectiesysteem waarmee de aanwezigheid van koolmonoxide binnen een bepaalde ruimte kan worden opgemerkt c.q. waargenomen. De koolmonoxide melder zal direct een alarm laten af gaan als blijkt dat de koolmonoxide boven een bepaalde waarde stijgt.

Koolmonoxide kan levensgevaarlijk zijn en daarom is het een absolute noodzaak om te zorgen dat je hier op bent voorbereid. In dit artikel bespreken we de gevaren, mogelijkheden en oplossingen, achtergrondinformatie en de werking uit omtrent koolmonoxide (melders). Hopelijk heb je dankzij deze intro antwoord gekregen op je vraag wat is een co meter. Lees verderop in dit artikel waar je op moet letten om antwoord te krijgen op de vraag wat is de beste co meter.

Wat is koolstofmonoxide?

Koolstofmonoxide is een ontzettend giftig gas en bij het inademen van koolstofmonoxide komt deze stof direct in je bloed terecht en zal het zich vasthechten aan hemoglobine. Hemoglobine is een zuurstoftransport-eiwit in de rode bloedcellen en tijdens het proces van vasthechten wordt zuurstofgas (ook wel O2 genoemd) verdrongen. koolstofmonoxide heeft ruim 240 keer zo veel vermogen om vast te hechten aan hemoglobine ten opzichte van zuurstof. Een zeer gemeen goedje waar je ongelofelijk goed voor moet oppassen want de zuurstof zal worden verdrongen in het bloed wat een mogelijke dood na een korte duur al mogelijk maakt.

Koolstofmonoxide kan onder andere ontstaan bij een onvolledige verbranding van koolstof en andere fossiele brandstoffen zoals aardgas. Het listige hieraan is dat het kleurloos en geurloos is en je het zelf niet kunt proeven. Een ware sluipmoordenaar dus aangezien het voor een mens niet waar te nemen is zonder hulpmiddelen zoals de HM CO (Heiman koolstofmonoxide detector met LCD scherm).

In de afgelopen jaren is het aantal doden en gewonden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging toegenomen (bron). Onvoldoende onderhoud op apparaten die koolmonoxide uitstoten, een slechte ventilatie en huizen die steeds beter worden geïsoleerd zijn de voornaamste redenen. Een co meter kopen is dus een ontzettend goede investering van slechts enkele tientjes en kan letterlijk je leven redden!

Wanneer koolstofmonoxide niet volledig verbrand is de kans op ongelukken het grootst. Bij een brand zie je wat er aan de hand is, maar op het moment dat het niet volledig verbrand en zoals we eerder in dit artikel aangaven de koolstofmonoxide volledig geurloos en reukloos is, zijn de kansen niet erg groot dat dit wordt opgemerkt tenzij je een koolstofmonoxide melder hebt geïnstalleerd.

Koolstofmonoxidevergiftiging voorkomen

Koolstofmonoxidevergiftiging is een veel gevallen te voorkomen en dit begint natuurlijk bij het aanschaffen van een goede co-melder. Het is ook van essentieel belang dat het veilig en vakkundig laten plaatsen van een ketel door een expert. Daarnaast is het van belang dat je weet dat je geen vuur of verbranding moeten laten plaatsvinden in een gesloten ruimte. Een goed ventilatiesysteem is hierbij essentieel. Een afvoerkanaal bij zaken als een open haard waarbij je er voor zorgt dat er voldoende “trek” is (het laten wegtrekken van rook en gassen naar buiten) inclusief een schoorsteen kan een wereld van verschil maken.

Zorg er ook voor dat je zaken doet met een gecertificeerd installatiebedrijf waardoor je zekerheid hebt dat alles volgens de juiste normen en aanbevolen procedures wordt opgehangen, geïnstalleerd en professioneel opgeleverd wordt. Je wilt echt niet het risico lopen dat het verkeerd wordt opgehangen of dat onderhoud bemoeilijkt wordt door een verkeerde installatie.

Als je bovenstaande punten van belang op de juiste wijze hebt aangepakt dan is het zeer zeker aan te raden om zowel een rookmelder als co-melder aan te schaffen en te installeren. Voor de prijs hoef je dit niet te laten en binnen maximaal enkele werkdagen heeft u uw bestelling bij SecurityDiscounter al in huis.

Hoe werkt een co melder?

Een koolstofmonoxidemelder is zeer zeker niet hetzelfde als een rookmelder, vergis je hier niet in. Een koolstofmonoxidemelder of co-melder meet de hoeveelheid koolstofmonoxide in de lucht én meet de blootstellingsduur. Een speciale gel welke zwavelvuur en elektrolyt bevat wordt en wordt blootgesteld aan hoge concentraties (grenswaarde 50 ppm) koolmonoxide zorgt voor een bepaalde chemische reactie. Wanneer dit optreedt zal de co-melder een geluidssignaal afgeven zodra het niveau zich op gevaarlijk terrein begeeft. Bij veel co-melders wordt er eerst een vooralarm gegeven, dit zorgt er voor dat men zich zo snel als mogelijk uit huis kan begeven. Het hoofdalarm zal afgaan als de concentratie koolmonoxide blijft stijgen.

Aangezien er regelmatig door normale omstandigheden een tijdelijk hogere concentratie koolmonoxide vrij komt (b.v. bij het douchen of koken) is de co-meter voorzien van een soort timer. De periode die tijdelijk een hogere uitstoot mag afgeven c.q. detecteren is zelfs vastgelegd in een Europese norm. Zodra de periode niet tijdelijk is maar langduriger zal dus zoals gezegd eerst een vooralarm af gaan en aansluitend het hoofdalarm.

Let er bij het kopen van een koolmonoxide melder op dat het is voorzien van de Europese Norm EN 50291 zodat je zeker weet dat je een product in huis haalt dat voldoet aan alle strenge Europese eisen. Vanzelfsprekend biedt SecurityDiscounter uitsluitend co-melders aan die voorzien zijn van het EN 50921 keurmerk.

Waar plaats je een koolstofmonoxidemelder / co melder?

Het is van essentieel belang dat je er voor zorgt dat de CO melder op de correcte wijze en plaats worden geplaatst. We hebben een aantal tips voor je die we hier graag met je delen.

  • Plaats een co melder ofwel koolstofmonoxidemelder in de buurt van iedere verbrandingsapparaat zoals CV-ketels en geisers.
  • Plaats de co-melder niet te dicht bij een gootsteen of kookapparatuur
  • Zorg er voor dat het in een stofvrije ruimte wordt geplaatst
  • Zorg er voor dat de ruimte rondom de co-melder vrij is en er dus geen gordijn voor hangt, het niet in een afgesloten kast hangt of dicht tegen andere objecten aan hangt.
  • Plaats de koolstofmonoxidemelder bij voorkeur op 1,5 meter hoogte
  • Zorg er voor dat de ruimte waarin de koolstofmonoxidemelder komt te hangen niet kouder is dan -4,4 graden Celsius of hoger dan 37,8 graden Celsius
  • Zorg er voor dat kinderen of huisdieren nooit bij de co-melder kunnen komen.

Welke CO melders verkoopt SecurityDiscounter?

Ons assortiment wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe producten binnen alle categorieën dus ook ons aanbod van CO-melders houden wij goed in de gaten. Op dit moment verkopen wij gecertificeerde modellen van o.a. CSAG, Heiman en SecurePoint en ons complete assortiment kunt u vinden op deze co-melder pagina.